zaterdag, november 19, 2005

RAISING BEE


vrijdag, november 18, 2005

Stichting BEE HIVE

Aankomende periode zal bureau RAISING BEE de stichting BEE HIVE oprichten. De hoofddoelstelling van deze stichting is de bevordering van werkgelegenheid voor startende creatieve freelancers en ondernemingen. BEE HIVE hanteert hierbij een ruime definitie van creatieven. Onder deze groep schaart de stichting copywriters tot en met kunstschilders en grafische vormgevers tot en met muzikanten. De doelstellingen van BEE HIVE zullen worden nagestreefd door middel van het creëren van een virtueel en fysiek platform voor de starters.

Het virtuele platform

Het virtuele platform van BEE HIVE heeft een database als kern. In deze database worden gegevens van startende creatieve freelancers en ondernemingen verwerkt, daarnaast worden gegevens van potentiële opdrachtgevers ingevoerd. De database zoekt matches tussen de aanbieders en vragers. Bij een match worden opdrachtgever en starter door BEE HIVE met elkaar in contact gebracht.

De tweede belangrijke pijler van BEE HIVE is een uitgebreide internetsite. De site heeft verschillende doelen, namelijk: vergroting van netwerk, vergroting van naamsbekendheid, verstrekking praktische informatie voor starters, interactieve marktplaats/expositieruimte voor aanbieder en vrager en creatief forum.

Op de derde plaats wordt er een systeem ontwikkeld waardoor er praktische informatie kan worden verschaft aan startende ondernemers. Dit systeem bestaat uit een fysieke bibliotheek met informatie over bijvoorbeeld belastingzaken, verzekeringen, contracten etc., maar ook uit uitgebreide informatie op de hierboven beschreven site.

Op de vierde plaats zal BEE HIVE zich zeer actief richten op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe creatieve projecten (festivals, tentoonstellingen, voorstellingen, uitgave muziek-cd’s etc.). Deze projecten hebben naast het vervullen van de hoofddoelstelling van de stichting ook nog een andere belangrijke doelstelling. Ieder project moet namelijk substantiële ondersteuning bieden aan een charitatieve instelling.

Er zal bij deze projecten dan ook altijd worden gestreefd naar een samenwerking tussen drie partijen:
1. Creatieve freelancers/ondernemingen.
2. Charitatieve instellingen.
3. Het bedrijfsleven/de consument.

Het fysieke platform

Het fysieke platform van BEE HIVE bestaat uit gedeelde bedrijfshuisvesting voor meerdere startende freelancers en ondernemingen uit verschillende creatieve disciplines. De stichting zal hiervoor een grote bedrijfsruimte in Amsterdam huren.

De bedrijfshuisvesting wordt in verschillende units verdeeld. Deze units worden voor een startertarief verhuurd. Daarnaast zullen een aantal belangrijke faciliteiten (vergaderruimte, receptie, startersbibliotheek etc.) worden gedeeld en komt er een grote centrale ruimte met bijvoorbeeld wisselende exposities. Een belangrijk uitgangspunt bij het fysieke platform is kruisbestuiving. Door de gedeelde huisvesting deelt men sneller informatie met andere aanvullende/versterkende ondernemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liza Roskam van RAISING BEE.

Tel: 020 7725235

E-mail: liza@raisingbee.nl

This page is powered by Blogger. Isn't yours?